Upsyndroom

Een site over Downsyndroom…… uuuh! Upsyndroom! Dit is vooral een site over onze zoon Wim, een stoere jongen van 15!

Aan de ouders/verzorgers van het college van B&W gem. Nieuwkoop

Logo gemeente Nieuwkoop

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van het college van B&W gem. Nieuwkoop

Teylersplein 1

2441 LE  Nieuwveen

 

Datum: 2-7-2013

Betr: Veranderingen in het financieel (wan)beleid.

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van het college van B&W gem. Nieuwkoop,

Ondanks dat u ongetwijfeld altijd het beste voorhad met de opvoeding van uw spruit bent u uiteindelijk flink tekort geschoten. Jammer dat uw kind, wellicht gefrustreerd door het spel op zich, blijkbaar altijd verloor met Monopoly spelen. Alle andere Nederlanders geven het dan op en gaan dan zijn of haar kwaliteiten verder anders uitnutten. Zo niet uw ambtenaar in de dop, nee, die zet door. 

Wel, zo kan het niet langer. We zijn uitgepamperd Deze verandering noemen wij “de kanteling“.

Samen sterk

Vanuit de samenleving is de wens dat we allemaal zo verstandig mogelijk met ons burgergeld omgaan. Call us crazy maar goed rentmeesterschap noemt men dat in de volksmond. Daarom moeten er zaken veranderen, zeker nu er ook minder géén geld meer is te besteden lenen. Daarom gaan we voortaan met u in gesprek om te kijken hoe we ondersteuning kunnen geven om eindelijk verstandig met ons gemeenschapsgeld om te gaan in plaats van het direct te storten in slecht doordachte bouwprojecten bodemloze putten.

Hoe werkt het?

U vraagt een gesprek aan, bij ons de burger. Let wel, dit kan alléén ‘s avonds of gedurende weekenden, ja, wij werken namelijk en niet in de laatste plaats om al onze gemeentelijke heffingen te kunnen betalen. Vervolgens nemen wij contact met u op. Zo zou het heel goed kunnen dat het, door u bedachte bouwproject puur een ego dingetje is, géén gefundeerd (ROI) plan heeft, falend risico management of simpelweg bedoeld is om onze gemeente Nieuwkoop een stukje extra onbetaalbaar allure te geven.

En niet vergeten hè:

De burger kan B&W niet blijven pamperen, maar de zorg houdt niet op als het geld op is; mensen die het echt nodig hebben, laten wij niet vallen’. Helaas voor u vallen belachelijke bouwprojecten hier niet onder.

 

 brief gem. Nieuwkoop inzake WMO juli 201