Upsyndroom

Een site over Downsyndroom…… uuuh! Upsyndroom! Dit is vooral een site over onze zoon Wim, een stoere jongen van 15!

PGB: Stuur uw laatste boodschap aan de staats!

( Via e-mail ontvangen)
Beste lid van Per Saldo,
We willen u opnieuw vragen om mee te werken aan een actie, dit keer de actie: Stuur uw laatste boodschap aan de staats! In deze mail vindt u informatie over hoe u kunt meedoen aan deze actie, waarom we juist nu deze actie voeren, waarom ook uw boodschap van belang is en we geven u informatie over of en hoe u kunt inschatten of u boven of onder de 10-uur grens valt voor de nieuwe regeling Vergoedingsregeling persoonlijke zorg.
Daarom is meedoen aan deze actie belangrijk!
Zoals u weet, heeft de staatssecretaris het pgb voor mensen die geen verblijfsindicatie hebben, afgeschaft. Mensen die voor 1 januari 2012 een pgb hebben, maar geen verblijfsindicatie, mogen het pgb houden tot 1 januari 2014, maar daarna moeten zij met hun zorgvraag naar de thuiszorg, ggz-instelling of een andere organisatie. Weg eigen regie! Per Saldo vindt dit niet kunnen en voert al sinds 1 juni actie om dit tegen te houden. Dankzij het grote verzet van veel budgethouders hebben we een eerste stap bereikt: de staatssecretaris heeft een nieuwe regeling bedacht, namelijk de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Deze lijkt erg op het pgb, alleen krijgen de gebruikers niet het geld op de eigen rekening maar komt het budget onder beheer van het zorgkantoor. Dit wordt ook wel trekkingsrecht genoemd. Het is zoals het vroeger ook ging bij het pgb en waarmee mensen ook de regie over hun leven konden herwinnen/behouden. Alleen heeft de staatssecretaris drie grote ‘slagbomen’ geïntroduceerd waardoor maar een hele kleine groep toegang zal krijgen tot deze regeling:
  • een onderbouwd zorgplan,
  • er moet geen zorg in natura voorhanden zijn
  • en een zorgvrager moet minstens 10 uur per week zorg nodig hebben.
(U kunt dit precies nalezen in ons artikel Vergoedingsregeling persoonlijke zorg: voor wie en hoe kom je in aanmerking? op www.pgb.nl > Nieuws bericht van 21 september). Met name die 10-uur grens vindt Per Saldo veel te hoog en moet van tafel! Daarom roepen wij alle budgethouders op om nogmaals een boodschap naar de staatssecretaris te sturen om te laten weten dat dit zo écht niet kan!
Volgende week woensdag finale pgb-debat
Volgende week zullen we weten of de staatssecretaris haar poot stijf houdt en inderdaad slechts een beperkte groep toegang gaat geven tot de nieuwe ‘pgb-regeling’, de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Na maandenlange onzekerheid komt de staatssceretaris dan eindelijk met de preciese uitwerking van haar nieuwe regeling. Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer over de uitwerking van deze nieuwe regeling, dus het is hoogste tijd om weer van ons te laten horen! Stuur daarom uw laatste boodschap naar de staatssecretaris zodat we haar ervan overtuigen dat deze nieuwe regeling écht veel te mager is! Doe ook mee en stuur vandaag nog uw boodschap! Doet u dit vooral als u denkt dat u niet binnen de nieuwe regeling zult vallen omdat u minder dan 10 uur zorg per week hebt.
Zo verstuurt u uw boodschap naar de staatssecretaris
Uw boodschap kunt u sturen via onze actie: Stuur uw laatste boodschap naar de staats, te vinden op www.pgb.nl > Actie > Mijn laatste boodschap aan de staats! Help zo mee om te voorkomen dat het pgb wordt afgebroken voor de budgethouders die minder dan 10 uur zorg per week nodig hebben!
Wilt u op een andere manier uw boodschap sturen?
Wilt u bijvoorbeeld een tekening sturen, een collage, foto’s of borduurwerken etc? Stuur deze boodschappen naar:
Per Saldo
t.a.v. Actie Voorkom afbraak pgb
Postbus 19161
3501 DD Utrecht
Een dag voor het debat, dinsdag 1 november, gaan wij naar Den Haag en overhandigen we alle gestuurde boodschappen aan de staatssecretaris, zowel de boodschappen via het formulier op www.pgb.nl als de boodschappen die in creatieve creaties naar ons postadres zijn gestuurd. Dus doe mee, hoe meer boodschappen hoe duidelijker onze boodschap: Stop de afbraak van het pgb!
Hoe weet ik of ik boven of onder de 10-uur grens val?
Het is nog geheel onduidelijk hoe de staatssecretaris de uren gaat tellen omdat de indicaties niet in uren maar in klassen worden afgegeven. Wij verwachten dat de staatssecretaris het midden van de geïndiceerde klasse neemt van de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding Individueel.
Een voorbeeld. Stel u heeft klasse 3 Persoonlijke Verzorging. Die loopt van 4 – 6,9 uur. Het midden is dan 5,5 uur.
Uren tellen Kortdurend Verblijf en Begeleiding Groep
Wij vermoeden dat de staatssecretaris de functie Kortdurend Verblijf niet mee gaat tellen voor deze 10-uur grens omdat deze functie altijd met een andere functie wordt geïndiceerd. Daarnaast zijn we bang dat de staatssecretaris een dagdeel voor Begeleiding Groep niet voor 4 uur mee gaat tellen. Dus als u hiervoor een indicatie hebt, en u hebt bijvoorbeeld een indicatie voor 3 dagdelen en verder geen indicatie voor een andere functie, dan is het op dit moment lastig in te schatten of u boven of onder de 10-uur grens zult vallen.
We hopen dat u massaal meedoet en vandaag nog het formulier invult op www.pgb.nl > Actie > Mijn laatste boodschap aan de staats!
Hartelijke groet,
de medewerkers van Per Saldo
Ps.  Kom naar het debat!
Het pgb-debat vindt plaats op woensdag 2 november in de Troelstrazaal in het Tweede Kamergebouw en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Kom ook en zorg zo voor een bomvolle publieke tribune! Wij zijn erbij en we weten het inmiddels uit ervaring, met ons vele budgethouders. We rekenen voor de derde keer op uw massale opkomst. Het is tenslotte erop of eronder! Door uw aanwezigheid laat u zien dat het pgb niet mag worden afgebroken!
Category: Media
Tag: