Upsyndroom

Een site over Downsyndroom…… uuuh! Upsyndroom! Dit is vooral een site over onze zoon Wim, een stoere jongen van 15!

Downkind beter af op gewone school -Deel II-

Bronvermelding: De Telegraaf van Vrijdag 14 December 2007

Vervolg van: http://upsyndroom.nl/2007/09/downkind-beter-af-op-gewone-school/

HOGERE SCORE OP GEBIED VAN LEZEN, REKENEN EN SOCIALE CONTACTEN

Downkind beter af op gewone school

door Arianne Mantel

MEPPEL, vrijdag
Kinderen met het downsyndroom leren op een gewone school veel beter lezen dan op een speciale school. Aan het einde van de basisschool kan 87 procent van de downkinderen korte verhalen lezen, tegen 39 procent van deze leerlingen op een speciale school.
Ook leest 55 procent van de downkinderen van een reguliere basisschool voor het plezier boeken met langere verhalen, terwijl dit percentage op een schamele 11 procent ligt bij de leerlingen van de speciale school.
Dat concludeert wetenschappelijk onderzoeker Gert de Graaf na vergelijking van 230 schoolgaande kinderen met het syndroom van Down. Volgens hem kunnen deze speciale kinderen dus veel beter naar een gewone school. „Ook op het gebied van rekenen, praten, zelfredzaamheid en sociale contacten scoren de downkinderen op de gewone school hoger. Wat helemaal erg is: een downkind dat eerst op een gewone school heeft gezeten en daarna naar een speciale school gaat, ontwikkelt zich vervolgens veel langzamer dan hetzelfde soort kind dat op de gewone school blijft.”
De verklaring is volgens De Graaf grotendeels te vinden in het aantal lesuren dat een kind met het downsyndroom krijgt. „De verschillen zijn enorm: er zijn speciale scholen die in de basisschoolperiode 400 uur leesonderwijs, 260 schrijfonderwijs en 420 uur rekenonderwijs geven, tegen 2680 uur leesonderwijs, 1550 uur schrijfonderwijs en 1830 uur rekenonderwijs.” Een andere reden is volgens De Graaf dat veel speciale scholen niet echt geloven in het leervermogen van de downkinderen.

Integreren
„Uiteindelijk kunnen de downkinderen van de reguliere scholen beter integreren in de samenleving. Ook knopen ze vaker vriendschappen aan met gewone kinderen”, aldus De Graaf.
Hoewel het reguliere onderwijs dus leidt tot een betere ontwikkeling, verloopt plaatsing op een gewone school nog altijd niet succesvol. De Graaf sprak honderden ouders die veel weerstand moesten overwinnen.
Al eerder trok pedagoog De Graaf aan de bel over de slechte prestaties van speciale scholen op basis van rapporten van de onderwijsinspectie, maar nu wordt voor het eerst ook het bewijs geleverd in het tijdschrift Down en Up dat volgende week verschijnt.